Kết quả đạt được

Liên kết website

Kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế quận/huyện năm 2020
Ngày đăng: 07/12/2020   |  
        
  

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 6810/SYT-NVY ngày 18/11/2020 và công văn số 6935/SYT-NVY ngày 23/11/2020 về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế quận/huyện năm 2020 nhằm đánh giá hiệu quả và chất lượng các hoạt động chuyên môn y tế dự phòng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các quy định của nhà nước. Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Tp.HCM cử thành viên tham gia đánh giá công tác quản lý chất lượng xét nghiệm tại các Trung tâm Y tế quận/huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Kết quả kiểm tra, đánh giá là căn cứ để Sở Y tế đề ra các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế dự phòng của thành phố.

Thời gian đoàn Sở Y tế tiến hành đánh giá từ ngày 25/11/2020 đến ngày 11/12/2020. Trung tâm Y tế quận/huyện sẽ được đánh giá chất lượng hoạt động quản lý, điều hành thông qua kiểm tra thực tế hoạt động với phương pháp đánh giá dựa vào quan sát, phỏng vấn, văn bản, kiểm tra hồ sơ/số liệu.

 

                                                                                                              Khánh Như