Kết quả đạt được

Liên kết website

Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong một số trường hợp cụ thể
Ngày đăng: 21/06/2021   |  
        

Nhằm tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt chú trọng công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp mang virus SARS-CoV-2 để kịp thời cách ly, điều trị, Bộ Y tế ban hành công văn số 4356/BYT-KHTC về việc hướng dẫn cụ thể hơn việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19, trong đó:

v  Trường hợp thanh toán BHYT:

-     Thanh toán theo mức giá dịch vụ số 1735 (theo công văn 4068/BYT-KH-TC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế và văn bản số 2418/BHXH-CSYT ngày 30/7/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam): xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm;

-     Đối với mẫu đơn: Tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ số 1735 là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm. Trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện, Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán BHYT theo cơ cấu:

+     Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/ mẫu,

+     Mức giá thực hiện xét nghiệm: 616.200 đồng/ mẫu;

-     Đối với mẫu gộp, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn như sau:

+     Mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100. 000 đồng/mẫu,

+     Mức giá việc thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng/mẫu chia (:) cho số lần mẫu gộp,

+     Trường hợp gộp mẫu nếu phát hiện dương tính, phải tiếp tục thực hiện các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

v  Trường hợp không thanh toán BHYT:

-     Đối với mẫu đơn: Mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm; trong đó:

+     Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: tối đa 117.800 đồng/mẫu,

+     Mức giá thực hiện xét nghệm: tối đa 616.200 đồng/mẫu;

-     Đối với mẫu gộp:

+     Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của dịch vụ số 1735 nêu trên có định mức kinh tế kỹ thuật thì xác định chi phí lấy mẫu, chi phí xét nghiệm theo định mức; trường hợp không có định mức thì xác định chi phí lấy mẫu và chi phí xét nghiệm tương đương với tỷ lệ cơ cấu chi phí nêu trên,

+     Trường hợp không có quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chi phí thực hiện xét nghiệm như sau:

o   Mức giá tối đa lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu,

o   Mức giá tối đa của việc thực hiện xét nghiệm: 634.000 đồng chia (:) số mẫu gộp,

o   Nếu phát hiện dương tính, phải tiếp tục thực hiện các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn;

Trong các trường hợp các đơn vị đi lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm được cấp test, kit, vật tư từ nguồn phòng, chống dịch, nguồn hỗ trợ của Bộ Y tế và các các nhân, tổ chức thì phải trừ chi phí kết cấu của test, kit, vật tư lấy mẫu, xét nghiệm khi thanh toán.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng hướng dẫn về việc đặt hàng xét nghiệm COVID-19 và quy ước giá thực hiện xét nghiệm đối với các loại test nhanh khác nhau chi tiết tại văn bản đính kèm.

 Bích Trâm

(Trích Công văn 4356/BYT-KHKTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế)

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác