Kết quả đạt được

Liên kết website

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tiếp tục tiếp nhận đăng ký hướng dẫn, tư vấn An toàn sinh học theo Nghị định 103/2016/NĐ-CP và Thông tư 37/2017/TT-BYT
Ngày đăng: 17/10/2021   |  
        

 

Hướng đến chuẩn hóa các phòng xét nghiệm y khoa đạt yêu cầu chuẩn An toàn sinh học các cấp theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM đã triển khai dịch vụ tư vấn An toàn sinh học từ tháng 09/2014 để giúp các đơn vị tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện An toàn sinh học phù hợp các yêu cầu của Thông tư 37/2017/TT-BYT ngày 25/09/2017 Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Các cơ sở khám chữa bệnh có phòng xét nghiệm được cấp phép hoạt động theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 cần phải công bố các cấp độ An toàn sinh học trên cổng điện tử của Sở Y tế và duy trì các hồ sơ chứng minh quá trình vận hành đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học theo Nghị định 103, Thông tư 37 và các văn bản pháp luật liên quan.

Nhằm đảm bảo công tác An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 514/SYT-NVY ngày 30/01/2019 khẩn đề nghị các đơn vị thực hiện các quy định về đảm bảo An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị từ Quý 2/2019.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tiếp tục tiếp nhận đăng ký hướng dẫn, tư vấn An toàn sinh học cho các đơn vị với nội dung tư vấn bao gồm:

- Đánh giá thực trạng Phòng xét nghiệm;

- Tư vấn thực hiện, đảm bảo các điều kiện: nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy định thực hành;

- Thực hiện đánh giá kết thúc tư vấn;

- Hướng dẫn thủ tục tự công bố và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra An toàn sinh học.

Do đó, các đơn vị có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm và liên hệ để đăng ký:

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM

Khoa Sinh phẩm

 Số điện thoại: (028) 3839 1090 – Số nội bộ 108. 

Khoa Sinh phẩm

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis