Kết quả đạt được

Liên kết website

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM triển khai hiệu chuẩn thiết bị y tế
Ngày đăng: 03/01/2022   |  
        

 

Nhằm hỗ trợ đơn vị trong việc đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo Mục 1.11 - Chương V về Quản lý trang thiết bị của “Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học” ban hành kèm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế, cũng như hướng đến việc đáp ứng tiêu chuẩn ISO 15189 yêu cầu về năng lực và quản lý phòng xét nghiệm y khoa, yêu cầu phòng xét nghiệm phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ các thiết bị xét nghiệm.

Đồng thời căn cứ theo Công văn số 1015/KCB-QLCL ngày 27/07/2017 của Cục Khám chữa bệnh - Quản lý chất lượng về việc triển khai Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế phân công Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM thực hiện hỗ trợ các đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt các nội dung trong Tiêu chí và công tác quản lý chất lượng xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã đạt ISO 17025 về Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận số 533/TĐC-ĐL ngày 07/03/2018 với số đăng ký được cấp là ĐK 345.

 
 
 

Theo đó, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM triển khai công tác hiệu chuẩn trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong phòng xét nghiệm y khoa nên các đơn vị có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu phiếu đăng ký và gửi về.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM

Khoa Sinh phẩm

75A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3839 1090 – Số nội bộ: 108

Email:hieuchuan.csql@gmail.com

Trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin và tư vấn cụ thể từng loại thiết bị được hiệu chuẩn. Phí hiệu chuẩn: Trung tâm sẽ báo giá theo từng loại thiết bị cụ thể và điều kiện hiệu chuẩn.

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Nhạn

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis