Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Khóa họcHọc phíNgày tổ chứcĐăng kýHoàn tất đăng ký
Kế hoạch chiêu sinh 2021 Chi tiết 1 01/01/2021 đến 31/12/2021
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 15/11/2021 đến 19/11/2021
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 08/11/2021 đến 12/11/2021
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 25/10/2021 đến 29/10/2021
Đăng ký