Đăng ký

Kết quả đạt được

Liên kết website

Bản đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ Đ.KÝ CTY CC MẪU/NHÓM PXN CHỌN CTY CC MẪU/NHÓM PXN KẾT THÚC
 • Tên đơn vị:

  (Lưu ý tên đơn vị phải nhập bằng tiếng việt có dấu)

 • Địa chỉ đơn vị:

 • Tỉnh TP:

 • Quận/Huyện:

 • Mã vùng điện thoại:

 • Tên khoa:

 • Điện thoại:

 • Trưởng Khoa:

 • Nhân viên QA:

 • Email:

 • Fax:

 • Điện thoại T.Khoa:

 • Điện thoại:

 • Cơ quan quản lý chuyên môn:

 • Loại hình đầu tư:

 • Xếp hạng:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 • Số:

 • Có giá trị từ ngày:

 • Nơi cấp:

 • Đến:

 Tên chương trìnhChu kỳGhi chúHạn chót đăng ký
Ammonia/Ethanol 03 10/12/2021
Anti-SARS-CoV-2 01 10/12/2021
Cyfra 21-1 02 10/12/2021
Định nhóm máu 10 *** 10/12/2021
Định nhóm máu và An toàn truyền máu 03 *** 10/12/2021
Đông máu 14 10/12/2021
EBV 01 10/12/2021
Giải phẫu bệnh 02 *** 10/12/2021
Hemoglobin gắn kết 14 10/12/2021
Huyết học 15 10/12/2021
Huyết học 01 *** 10/12/2021
Huyết thanh học ký sinh trùng 03 *** 10/12/2021
Huyết thanh học viêm gan B,C 03 *** 10/12/2021
Khí máu 14 10/12/2021
Lipids 02 10/12/2021
Miễn dịch 14 10/12/2021
Miễn dịch Đặc hiệu I 04 10/12/2021
PCR-HBV 07 *** 10/12/2021
PCR-HCV 07 *** 10/12/2021
Phết máu ngoại biên 03 *** 10/12/2021
Protein đặc hiệu 03 10/12/2021
Sàng lọc trước sinh 14 10/12/2021
Sinh hóa 16 10/12/2021
Sinh hóa 01 *** 10/12/2021
Sinh hóa Nước tiểu 02 10/12/2021
Syphilis 04 10/12/2021
Tim mạch 15 10/12/2021
Tốc độ máu lắng 03 10/12/2021
Tổng phân tích nước tiểu 14 10/12/2021
Tổng phân tích nước tiểu 14 10/12/2021
Tổng phân tích nước tiểu 03 *** 10/12/2021
Tổng phân tích nước tiểu 14 10/12/2021
ToRCH 04 10/12/2021
Vi sinh 14 *** 10/12/2021
"***" Mẫu ngoại kiểm do Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM sản xuất và cung cấp