Tài liệu

Kết quả đạt được

Liên kết website

Tài liệu
STTNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuTình trạngTải về
1 08/10/2021 4733/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký Hiệu lực Tải về
2 13/07/2021 3410/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký Hiệu lực Tải về
3 24/06/2021 5063/BYT-DP Công văn về việc sử dụng PPE khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 Hiệu lực Tải về
4 24/06/2021 3044/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục 02 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam Hiệu lực Tải về
5 23/06/2021 5028/BYT-KHTC Công văn về việc hướng dẫn nguồn kinh phí cho trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
6 09/06/2021 2834/QĐ-BYT Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV và sử dụng số liệu xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV trong phòng chống HIV/AIDS Hiệu lực Tải về
7 20/05/2021 2487/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại VN (Đợt 07/2021) Hiệu lực Tải về
8 20/05/2021 2486/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký Hiệu lực Tải về
9 07/05/2021 2263/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rut SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký Hiệu lực Tải về
10 06/05/2021 3740/BYT-TB-CT Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu Hiệu lực Tải về
11 28/04/2021 2022/QĐ-BYT Quyết định ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 Hiệu lực Tải về
12 07/04/2021 1817/QĐ-BYT Quyết định 1817/QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 Hiệu lực Tải về
13 18/03/2021 1637/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại VN Hiệu lực Tải về
14 18/03/2021 1636/QĐ-BYT Quyết định v.v ban hành danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại VN (Đợt 03/2021) Hiệu lực Tải về
15 13/01/2021 01/VBHN-BYT Văn bản hợp nhất hướng dẫn về đào tạo liên tục cho các bộ y tế của TT/22/2013/TT-BYT và TT/26/2020/TT-BYT Hiệu lực Tải về
16 28/12/2020 26/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế Hiệu lực Tải về
17 06/11/2020 4627/QĐ-BYT Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Hiệu lực Tải về
18 28/09/2020 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Hiệu lực Tải về
19 25/03/2020 1344/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) Hiệu lực Tải về
20 22/03/2020 1284/QĐ-BYT Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT - PCR được ban hành kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời xét nghiệm COVID-19" Hiệu lực Tải về
12345678910