Kết quả đạt được

Liên kết website

Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2019
Ngày đăng: 15/07/2019   |  
        

 

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025;

Căn cứ Quyết định 4276/QĐ-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế Phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về năng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định 161/QĐ-BYT ngày 17/01/2012 của Bộ Y tế về việc quy định phân công phụ trách hoạt động chuyên môn kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm của ba Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17/02/2012 của Bộ Y tế về việc cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế;

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực cán bộ về kỹ thuật xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm y khoa, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị về việc chiêu sinh các chương trình đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2019 như sau:

1.    Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên/lớp

2.    Chương trình đào tạo và thời gian tổ chức: Xem file đính kèm.

3.    Địa điểm học: Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM.

4.    Chứng chỉ

- Chứng chỉ đào tạo liên tục về quản lý chất lượng xét nghiệm là bằng chứng cập nhật kiến thức y khoa liên tục đối với cá nhân làm việc trong lĩnh vực xét nghiệm đáp ứng yêu cầu về thời gian đào tạo liên tục của cán bộ y tế qui định tại Điều 5 – Thông tư 22/2013/TT-BYT; Tiểu mục A2, A3 của Bảng kiểm đánh giá việc thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BYT ban hành theo Công văn số 5160/BYT – KCB ngày 21/8/2013; Tiểu mục C8 của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013; Tiêu chí 3.11, 3.15, 3.16 của Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017; Điều 20, 29 – Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Chứng chỉ đào tạo liên tục “Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” là văn bằng chuyên môn phù hợp qui định của Bộ Y tế tại Khoản 5, Điều 2 - Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 về bổ túc hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề của đối tượng Cử nhân chuyên ngành Hóa học, Sinh học, Dược sĩ Đại học. Đồng thời, 
chứng chỉ này cũng đáp ứng yêu cầu về thời gian đào tạo liên tục của cán bộ y tế theo các qui định trên;

- Chứng chỉ đào tạo liên tục “Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 15189” ngoài đáp ứng yêu cầu về thời gian đào tạo liên tục theo qui định của Bộ Y tế, còn là bằng chứng nhân sự đã được đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm để nộp hồ sơ xin công nhận phòng xét nghiệm đạt ISO 15189;

- Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục khi tham dự đủ tổng thời lượng yêu cầu của khóa học và có điểm bài kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định;

- Mẫu Chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 22/2013/TT-BYT và theo Quyết định số 5268/QĐ-SYT ngày 12/11/2015 của Sở Y tế TP.HCM. Việc quản lý chứng chỉ được thực hiện tương tự như qui định quản lý văn bằng hệ chính quy.

5.    Đăng ký

·         Hồ sơ đăng ký gồm:

(1)   Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM; cá nhân sử dụng Mẫu 1, tổ chức sử dụng Mẫu 2);

(2)   02 ảnh 4x6 (ảnh chụp không quá 6 tháng);

·         Đối với chương trình “Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm”, học viên đăng ký khóa học vui lòng bổ sung các hồ sơ sau:

(3)   Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có công chứng);

(4)   Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác).

Cơ quan/đơn vị hoặc cá nhân đăng ký khóa học vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

Khoa Thông tin Đào tạo - Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM

Địa chỉ: 75A, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3839 1090 (Số nội bộ: 103 hoặc 113); Fax: (028) 3818 1289

Email: thongtindaotao.csql@gmail.com; Website: http://www.csql.gov.vn

Lưu ý:

-          Thời gian đăng ký và đóng học phí kể từ ngày thông báo đến trước 2 tuần của mỗi khóa, tuy nhiên thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu Trung tâm nhận đủ số lượng học viên;

-          Vui lòng điền đủ và chính xác thông tin học viên trên phiếu đăng ký vì các thông tin này sẽ được sử dụng in chứng chỉ.

6.    Học phí

-          Bao gồm: sách, tài liệu học tập, chứng chỉ, dụng cụ, thiết bị, vật liệu và hóa chất thực hành.

-          Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

·         Thanh toán bằng tiền mặt: tại Phòng Kế hoạch Tài chính của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP. HCM.

·         Thanh toán bằng chuyển khoản:

ü  Tên tài khoản: Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành Phố

ü  Số tài khoản: 0331003831608

Tại ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Sài Gòn 
 

Đăng ký ghi danh tại đây

Khoa Thông tin Đào tạo