Kết quả đạt được

Liên kết website

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tiếp tục nhận đăng ký hướng dẫn, tư vấn An toàn sinh học theo Nghị định 103/2016/NĐ-CP
Ngày đăng: 10/02/2019   |  
        

 

Hướng đến chuẩn hóa các phòng xét nghiệm y khoa đạt yêu cầu chuẩn An toàn sinh học các cấp theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM đã triển khai dịch vụ tư vấn An toàn sinh học từ tháng 09/2014 để giúp các đơn vị tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện An toàn sinh học phù hợp các yêu cầu của thông tư 25/2012/TT-BYT.

Nghị định 103/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 thay thế Nghị định 92/2010/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn liên quan, từ đó có sự chuyển đổi hình thức công nhận đạt An toàn sinh học từ thẩm định cơ sở xét nghiệm sang tự công bố. Như vậy, dù với hình thức nào, các đơn vị vẫn phải đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về cấp độ An toàn sinh học phù hợp và duy trì thực hiện, đồng thời lưu hồ sơ chuẩn bị cho các đoàn kiểm tra định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế (công văn 10283/SYT-NVY ngày 19/10/2016) đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM vẫn tiếp nhận đăng ký hướng dẫn, tư vấn An toàn sinh học cho các đơn vị với nội dung tư vấn bao gồm:

1)    Đánh giá thực trạng Phòng xét nghiệm;

2) Tư vấn thực hiện, đảm bảo các điều kiện: nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy định thực hành;

3)    Thực hiện đánh giá kết thúc tư vấn;

4)    Hướng dẫn thủ tục tự công bố và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra An toàn sinh học.

Do đó, các đơn vị có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm và liên hệ để đăng ký:

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM (Khoa Sinh phẩm)

75A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3839 1090     Fax: (028) 39292890 – Số nội bộ: 108

Email: sinhpham.csql@gmail.com

KHOA SINH PHẨM