Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông báo đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm năm 2020
Ngày đăng: 01/08/2020   |  
        
   
 

Kết quả xét nghiệm tin cậy do phòng xét nghiệm cung cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị của bác sĩ lâm sàng. Thông qua chương trình ngoại kiểm tra, các phòng xét nghiệm đánh giá được hệ thống xét nghiệm có đạt hay chưa đồng thời xác định sai số và các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và có những biện pháp phòng ngừa phù hợp. Với tầm quan trọng không thể thiếu trong hoạt động quản lý xét nghiệm, tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đã trở thành quy định bắt buộc được thể hiện trong nhiều văn bản của Bộ Y tế.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Y tế giao tại Quyết định 316/QĐ-TTg, Thông tư 01/2013/TT-BYT, Quyết định số 2429/QĐ-BYT cùng các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM. Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tiếp tục triển khai các chương trình ngoại kiểm tra năm 2020 đến các cơ sở y tế có phòng xét nghiệm nhằm giúp các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo chất lượng cho các xét nghiệm, giám sát chặt chẽ sai số, hướng đến kết quả xét nghiệm trả cho bệnh nhân được tin cậy.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã gửi công văn thông báo đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra năm 2020 đến các đơn vị qua đường bưu điện và qua hộp thư thông báo trên phần mềm đăng ký ngoại kiểm của Trung tâm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các phòng xét nghiệm về việc tham gia ngoại kiểm để đảm bảo chất lượng cho các xét nghiệm có triển khai tại đơn vị. Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM sẽ triển khai 24 chương trình ngoại kiểm trong năm 2020, cụ thể:

Quý đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra năm 2020 do Trung tâm triển khai có thể tải công văn thông báo và biểu mẫu đăng ký từ tập tin đính kèm. 
 
 Khoa Kiểm chuẩn