Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông báo đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm năm 2019
Ngày đăng: 14/07/2019   |  
        

 

Các kết quả xét nghiệm tin cậy do phòng xét nghiệm cung cấp không chỉ là mong mỏi của người bệnh mà còn là mong đợi của ngành y tế, của những người làm công tác xét nghiệm. Để kiểm soát tốt chất lượng xét nghiệm, bên cạnh công cụ nội kiểm tra được phòng xét nghiệm triển khai hàng ngày, ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm là công cụ quan trọng không thể thiếu và được một cơ quan bên ngoài đánh giá độc lập. Thông qua chương trình ngoại kiểm tra, các phòng xét nghiệm xác định các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm; từ đó có những biện pháp phòng ngừa phù hợp. Với tầm quan trọng không thể thiếu trong hoạt động quản lý xét nghiệm, tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đã trở thành quy định bắt buộc được thể hiện trong nhiều văn bản của Bộ Y tế.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM giao tại Quyết định 316/QĐ-TTg, Thông tư 01/2013/TT-BYT, Quyết định số 2429/QĐ-BYT,… Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tiếp tục triển khai các chương trình ngoại kiểm tra năm 2019 đến các cơ sở y tế có phòng xét nghiệm. Trong chu kỳ này, bên cạnh 14 lĩnh vực ngoại kiểm tra đã được triển khai trước đó, Trung tâm sẽ triển khai bổ sung thêm 3 chương trình ngoại kiểm tra: Miễn dịch đặc hiệu I, Syphilis và ToRCH.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã gửi công văn thông báo đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra năm 2019 đến các đơn vị qua đường bưu điện và qua hộp thư thông báo trên phần mềm đăng ký ngoại kiểm của Trung tâm. Theo đó, hạn chót đăng ký là ngày 16/11/2018. Các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra năm 2019 do Trung tâm triển khai có thể tải công văn thông báo và biểu mẫu đăng ký từ tập tin đính kèm. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

 Khoa Kiểm chuẩn - Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM

      Địa chỉ: 75A, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM

                                                   Điện thoại: (028) 3839 1090 (Số nội bộ: 102)

Khoa Kiểm chuẩn