Kết quả đạt được

Liên kết website

Sở Y tế TP.HCM đưa tin về kết quả xét nghiệm cải thiện dần theo thời gian và tiếp cận độ sai lệch của các nước trong khu vực.
Ngày đăng: 09/01/2019   |  
        
  

Ngày 03/01/2019, Sở Y tế TP.HCM đã đưa tin về việc sai lệch kết quả xét nghiệm cải thiện dần theo thời gian và tiếp cận độ sai lệch của các nước trong khu vực, thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Medinet của Sở Y tếhttp://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/quan-ly-chat-luong-kham-chua-benh/tin-anh-sai-lech-ket-qua-xet-nghiem-cai-thien-dan-theo-thoi-gian-va-tiep-can-do-c8-11101.aspx.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM xin trích lại toàn văn bản tin được Sở Y tế đăng trên www.medinet.hochiminhcity.gov.vn như sau:

Sai lệch kết quả trong mức độ cho phép so với mẫu chuẩn là mục tiêu cuối cùng của hoạt động cải tiến chất lượng xét nghiệm. Hiện nay, độ sai lệch kết quả của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đang cải thiện theo chiều hướng tích cực và đã có những xét nghiệm của một số bệnh viện có kết quả sai lệch tiếp cận các nước trong khu vực. Đó là kết quả của hơn 10 năm triển khai chương trình ngoại kiểm của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm thành phố và sự tham gia của nhiều bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Những con số về kết quả của hoạt động ngoại kiểm xét nghiệm của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố:

Ø Tỷ lệ sai số kết quả của các loại xét nghiệm đang rút ngắn lại theo thời gian:

 
Hình 1: Đồ thị thể hiện sự dịch chuyển độ sai lệch kết quả xét nghiệm sau 10 năm triển khai chương trình ngoại kiểm của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm

 Ø  Số cơ sở tham gia ngoại kiểm Số xét nghiệm tăng cao nhất vào năm 2018:

 
Hình 2: Số lượng đơn vị ngoại kiểm qua các năm

Ø  Số lượng chương trình ngoại kiểm do Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm triển khai tăng dần theo thời gian:

Hình 3: Số lượng chương trình ngoại kiểm triển khai qua các năm

Ø  Số đơn vị tham gia kiểm chuẩn theo từng loại xét nghiệm tăng dần và cao nhất trong năm 2018:

 
Hình 4: Số lượng đơn vị tham gia kiểm chuẩn theo từng lĩnh vực xét nghiệm
 qua các năm

Ø  Chi tiết số đơn vị tham gia kiểm chuẩn xét nghiệm trong từng lĩnh vực trong năm 2018:

 
Hình 5: Số đơn vị tham gia từng lĩnh vực xét nghiệm trong năm 2018

Ø  Mức độ sai số xét nghiệm tương ứng theo phân tuyến các cơ sở điều trị, trong đó các bệnh viện tuyến huyện cần được cải thiện hơn trong thời gian tới:

 
Hình 6: Tỷ lệ sai số của từng xét nghiệm tương ứng theo phân tuyến

Ø  Sai số kết quả xét nghiệm cải thiện rõ rệt theo thời gian cả 3 nhóm sinh hoá, huyết học và miễn dịch, trong đó đã có một số xét nghiệm sinh hoá đã tiếp cận mức sai số theo tiêu chuẩn sai số xét nghiệm của Mỹ:

Hình 7: Biểu đồ thể hiện sai số đã được cải thiện qua các năm của 3 nhóm xét nghiệm sinh hóa, huyết học và miễn dịch

Một số hình ảnh về hoạt động thiết thực của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm:

 
Hình 8: Tư vấn, hướng dẫn phòng xét nghiệm “An toàn sinh học” 

 
Hình 9: Tư vấn, hướng dẫn các bệnh viện thực hiện phòng xét nghiệm đạt chất lượng theo Quyết định 2429/QĐ-BYT

 
Hình 10: Tư vấn, hướng dẫn các bệnh viện thực hiện phòng xét nghiệm đạt chất lượng theo ISO 15189

Hình 11: Năm (05) mẫu ngoại kiểm do Trung tâm nghiên cứu và chế tạo thành công, mới nhất là mẫu ngoại kiểm xét nghiệm vi sinh lâm sàng chuyên biệt

 
Hình 12: Bộ sách kỹ thuật xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm do Trung tâm nghiên cứu và phát hành tại nhà xuất bản y học 
 
Trâm Lê 
 
Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis