Kết quả đạt được

Liên kết website

Lịch Hỗ trợ thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo QĐ 2429/QĐ-BYT
Ngày đăng: 20/05/2019   |  
        

 

            Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã gửi công văn số 318/KCXN-KC ngày 24/4/2019 để các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và hạng 2 tại TP.HCM và các Bệnh viện tuyến tỉnh/TP tại Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký Trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện đúng các yêu cầu trong Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo Quyết định 2429/QĐ-BYT.

            Sau khi tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị, Trung tâm xin thông báo đến Quý đơn vị lịch hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể với nội dung chi tiết theo công văn số 408/KCXN-KC (Quý đơn vị vui lòng xem tập tin đính kèm):

             -     Nội dung: Theo đăng ký của Quý đơn vị

             -     Thời gian: Theo lịch hướng dẫn, hỗ trợ đính kèm

             -   Địa điểm: Phòng họp B – Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM (75A Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM)

 Quỳnh Anh 


Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis