Kết quả đạt được

Liên kết website

Chương trình Bồi dưỡng và phát triển giảng viên cơ hữu Trung tâm năm 2020
Ngày đăng: 20/06/2020   |  
        

 

Sau hơn 8 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn kỹ thuật về quản lý chất lượng xét nghiệm chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã liên tục tổ chức các chương trình đào tạo CME cho gần 7000 lượt cán bộ y tế của các đơn vị phòng xét nghiệm từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Nhận thức được sự quan tâm của các đơn vị y tế trong công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm, nâng cao chất lượng công tác chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, Trung tâm luôn chú trọng cải tiến các hoạt động để chất lượng ngày càng cao hơn. Trong đó, chất lượng giảng viên, trợ giảng được Ban lãnh đạo Trung tâm "chuẩn hóa" hàng năm. Chương trình Bồi dưỡng và phát triển giảng viên cơ hữu năm 2020 nhằm tìm kiếm cán bộ viên chức đang công tác tại Trung tâm có đủ năng lực chuyên môn, bản lĩnh và tâm huyết để cùng Trung tâm tiếp tục thực hiện sứ mệnh "Vì chất lượng xét nghiệm, vì sức khỏe cộng đồng".

Qua nhiều năm tổ chức chương trình, yêu cầu về chất lượng đội ngũ giảng viên ngày càng cao và khắt khe hơn. Chương trình được chia thành nhiều giai đoạn để đảm bảo các ứng viên đáp ứng chuẩn giảng viên theo quy định của Bộ Y tế và các tiêu chuẩn đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Các bài báo cáo của ứng viên trong chương trình xoay quanh các chủ đề về kỹ thuật xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm, trong đó có nhiều chủ đề khó do chính Hội đồng chuyên môn và xét duyệt đề ra. Qua đó, cán bộ viên chức Trung tâm được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn. Sau mỗi buổi báo cáo, ứng viên đều nhận được những kinh nghiệm quý báu cũng như góp ý chân thành, sâu sắc và giàu tính xây dựng từ Hội đồng và những đồng nghiệp trong Trung tâm. Những ứng viên tham gia đến cuối chương trình là những ứng viên thể hiện được khả năng tìm hiểu tài liệu, am hiểu chuyên môn cũng như khả năng truyền đạt. Từ đó, Trung tâm sẽ có các hoạt động bồi dưỡng thêm nữa để đáp ứng chuẩn mực của đội ngũ giảng viên, sẵn sàng cho nhiệm vụ đào tạo trong tương lai.

Hồng Loan

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis