Kết quả đạt được

Liên kết website

Khuyến nghị thời gian hiệu chuẩn, thử nghiệm lại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong phòng xét nghiệm Y khoa
Ngày đăng: 03/10/2020   |  
        

 

Theo công văn số 595/KCXN-SP về việc khuyến nghị thời gian hiệu chuẩn, thử nghiệm lại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong xét nghiệm y khoa, phòng xét nghiệm nên thực hiện hiệu chuẩn định kỳ, tần suất thực hiện dựa theo hướng dẫn của nhà sản xuất và nhu cầu sử dụng thực tế (sau khi bảo trì thiết bị, tần suất sử dụng, thời gian sử dụng, kết quả kiểm tra trong quá trình sử dụng…)

Trong trường hợp không xác định được tần suất hiệu chuẩn, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM khuyến nghị như sau:

 
Hình 1: Hiệu chuẩn Micropipet tại Trung tâm

Hình 2: Thử nghiệm tủ an toàn sinh học tại đơn vị
 Thanh Thủy 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis