Kết quả đạt được

Liên kết website

Thực hiện tái đánh giá ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM
Ngày đăng: 03/01/2022   |  
        

 

Phòng hiệu chuẩn của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 trong lĩnh vực hiệu chuẩn - thử nghiệm trang thiết bị y tế từ ngày 02/8/2017, đồng thời đăng kí với Bộ Khoa Học Và Công Nghệ - Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng số ĐK 345 cho hoạt động Thử nghiệm - Hiệu chuẩn tại Trung tâm.

Để tiếp tục khẳng định chất lượng sau 5 năm được công nhận, ngày 17 và 18/12/2021, Trung tâm đã đón tiếp đoàn Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về Tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) đến tái đánh giá ISO 17025:2017. Thông qua đó, tái đánh giá công nhận lĩnh vực Đo lường - Hiệu chuẩn cho phòng Thử nghiệm - Hiệu chuẩn tại Trung tâm đối với 10 loại phương tiện đo: cân phân tích và cân kỹ thuật, pipette thủy tinh, pipette piston, tủ nhiệt, nồi hấp, nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, nhiệt kế chỉ thị hiện số, máy ly tâm, tủ an toàn sinh học và máy xét nghiệm huyết học.

Đoàn đánh giá của AOSC gồm chuyên gia Trần Thanh Bình trưởng đoàn và các chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Văn Hùng, Trương Trung Tín. Đại diện Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM có Giám đốc - TS. Trần Hữu Tâm, lãnh đạo khoa/phòng và các cán bộ phụ trách.

Sau 2 ngày xem xét, đánh giá từng phép đo, hoạt động thử nghiệm, cũng như hồ sơ thực hiện, các chuyên gia của tổ chức AOSC đã đánh giá cao sự cam kết của lãnh đạo và ý thức trách nhiệm của từng nhân viên Trung tâm trong việc xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Qua đó, Trung tâm tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp trong quốc gia và đạt chuẩn quốc tế về công tác hiệu chuẩn - thử nghiệm, góp phần đảm bảo chất lượng một số thiết bị phòng xét nghiệm và nâng cao chất lượng xét nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn của Quốc gia và Quốc tế.

        Hình ảnh đoàn đánh giá của tổ chức AOSC làm việc tại Trung tâm.

 
Lê Trường Thịnh
  
 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis