Kết quả đạt được

Liên kết website

Hỗ trợ thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo QĐ 2429/QĐ-BYT
Ngày đăng: 16/08/2019   |  
        
  

Với mục đích giúp PXN hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu trong Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo Quyết định 2429/QĐ-BYT, từ ngày 10/6 đến 05/8/2019 Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp cho 26 đơn vị, gồm 14 bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và hạng 2 tại TP.HCM và 12 bệnh viện tuyến tỉnh/TP tại Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long theo nhu cầu đăng ký của đơn vị tại công văn số 318/KCXN-KC ngày 24/4/2019. Mỗi đơn vị được Trung tâm dành một buổi hướng dẫn riêng với các nội dung cụ thể cho từng đơn vị nhằm giúp PXN giải quyết triệt để các vấn đề còn thắc mắc khi thực hiện quá trình quản lý chất lượng xét nghiệm tại đơn vị.

Qua các buổi hướng dẫn hỗ trợ, Trung tâm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các PXN trong việc triển khai các hoạt động quản lý chất lượng tại đơn vị, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng để đạt mức chất lượng cao. Các nội dung được đơn vị quan tâm và đặt câu hỏi trong đợt hướng dẫn liên quan đến các tiêu chí giúp PXN đạt mức 3 trở lên như Đánh giá nội bộ, Quản lý quá trình xét nghiệm, Xác định sự không phù hợp và hành động khắc phục, Cải tiến liên tục.

Những vướng mắc, tồn tại của đơn vị đã được tháo gỡ và giải quyết khi làm việc cùng các chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng xét nghiệm của Trung tâm. Hy vọng đợt hỗ trợ hướng dẫn đã phần nào giúp các đơn vị làm rõ các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc từ đó xây dựng phương án thực hiện cụ thể phù hợp với thực trạng tại đơn vị mình để chuẩn hóa và nâng cao công tác quản lý chất lượng tại phòng xét nghiệm.

Một số hình ảnh trong các buổi hướng dẫn, hỗ trợ