Kết quả đạt được

Liên kết website

THÔNG BÁO: Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
Ngày đăng: 04/09/2019   |  
        

  

Căn cứ Kế hoạch số 447/KH-KCXN ngày 06/6/2019 của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm năm 2019, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố công bố công khai kết quả xét tuyển vòng 2 trên trang thông tin điện tử (www.csql.gov.vn), dán thông báo tại bảng tin Trung tâm (số 75A Cao thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM), và gửi điểm xét tuyển đến thí sinh theo địa chỉ ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

            - Kết quả xét tuyển: (đính kèm Thông báo kết quả tuyển dụng vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 2019)

            - Thời gian thông báo: Từ ngày 04 đến hết ngày 18/9/2019.

            Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố, số 75A Cao thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM.

            Trân trọng thông báo./.

Phòng TCHC