Kết quả đạt được

Liên kết website

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019.
Ngày đăng: 01/10/2019   |  
        
  

Thực hiện Kế hoạch số 4843/KH-SYT ngày 05/9/2019 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015 – 2019, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII;

Ngày 01/10/2019, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019.

Tham dự Hội nghị gồm có Chi bộ, Ban Giám đốc, lãnh đạo Khoa, Phòng và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Trần Hữu Tâm - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm mong muốn đây là dịp Trung tâm tổng kết công tác thi đua khen thưởng, thông qua Hội nghị tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đánh giá những mặt Khoa, Phòng đã làm được từ năm 2015 đến nay, Trung tâm sẽ nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm khuyến khích viên chức thường xuyên đổi mới, sáng tạo, tạo động lực để Trung tâm phát triển.

Phần báo cáo mở đầu Hội nghị, ThS. Võ Ngọc Nguyên – Phó Giám đốc Trung tâm tổng kết thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2019 tại đơn vị, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, từ năm 2015 đến nay có hơn 40 sáng kiến được Khoa, Phòng đưa vào giải pháp cải tiến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm. Năm 2017 – 2018, Trung tâm được Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP.HCM trao giải thưởng đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất bệnh phẩm giả định thường gặp phục vụ công tác kiểm tra chất lượng vi sinh lâm sàng”.

Phần tiếp theo Hội nghị, CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Giám đốc Trung tâm đọc báo cáo tham luận quá trình công tác, giải pháp thực hiện được tập thể đề cử tấm gương điển hình tiên tiến tại Trung tâm.

 
Hình 1: TS. Trần Hữu Tâm - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

 
Hình 2: CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Gương điển hình tiên tiến của Trung tâm báo cáo tham luận tại Hội nghị 

 
Hình 3: Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Gương điển hình tiên tiến của Trung tâm (đứng giữa) 

 
Hình 4: CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Gương điển hình tiên tiến (đứng thứ 4 từ phải sang) và các lãnh đạo chính quyền, đoàn thể Trung tâm 

 
Hình 5: ThS. Võ Ngọc Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm phát động phong trào thi đua của Trung tâm giai đoạn 2020 - 2024 tại Hội nghị

Với báo cáo thành tích đạt được tấm gương điển hình tiên tiến tại Hội nghị, đại diện Chi bộ, Ban Giám đốc, Khoa, Phòng Trung tâm tuyên dương, tặng hoa chúc mừng CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân; tập thể viên chức, người lao động phát biểu giao lưu, học hỏi tấm gương điển hình tiên tiến đối với CN. Vân. Kết thúc Hội nghị, ThS. Võ Ngọc Nguyên – Phó Giám đốc Trung tâm tổng kết và phát động phong trào thi đua của Trung tâm giai đoạn 2020 - 2024.

Hội nghị điển hình tiên tiến của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố tổ chức thành công trong niềm vui, khích lệ của tập thể viên chức, người lao động. Trung tâm tiếp tục duy trì, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thúc đẩy Khoa, Phòng tăng cường đổi mới, tăng cường sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm giao trong thời gian tới.

                                                                                                                                          Phòng TCHC

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác