Kết quả đạt được

Liên kết website

Triển khai bổ sung chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm năm 2020
Ngày đăng: 08/11/2019   |  
        

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các phòng xét nghiệm về việc tham gia ngoại kiểm tra đối với các xét nghiệm chuyên sâu để đảm bảo chất lượng cho các xét nghiệm có triển khai tại đơn vị theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 và Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017.

Được sự cho phép của Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM, trong năm 2020 Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM sẽ triển khai bổ sung các chương trình ngoại kiểm mới như sau:

 

Quý Đơn vị có nhu cầu tham gia bổ sung các chương trình ngoại kiểm nêu trên, vui lòng đăng ký theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Trung tâm trước ngày 29/11/2019.

(công văn thông báo và biểu mẫu đăng ký trong file đình kèm).

KHOA KIỂM CHUẨN

 


Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác