Kết quả đạt được

Liên kết website

Kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
Ngày đăng: 23/12/2019   |  
        

Ngày 19/12/2019, Cục Quản lý KCB - Bộ Y tế đã ban hành công văn 1484/KCB - QLCL& CĐT về kiểm tra, đánh giá mức chất lượng Phòng xét nghiệm Y học; đoàn kiểm tra số 3 gồm Trưởng đoàn: ThS.BS.Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý KCB- BYT; Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM; cùng với các thành viên là đánh giá viên trong lĩnh vực kiểm chuẩn xét nghiệm phía Nam sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá 7 bệnh viện tại TPHCM và Cần Thơ gồm: BV Nguyễn Trãi, Trưng Vương, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đa khoa Thành phố Cần Thơ.

Để chủ động, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Cục tổ chức triển khai nhiệm vụ đánh giá mức chất lượng do Lãnh đạo Bộ Y tế phân công tại công văn 1485/ KCB - QLCL& CĐT. Kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ là căn cứ để Bộ Y tế công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, phục vụ cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện.

Thời gian đánh giá từ ngày 25 – 31/12/2019. Bệnh viện sẽ được đoàn đánh giá tổng thể các hoạt động của tất cả các khoa/phòng xét nghiệm và tất cả các xét nghiệm bệnh viện có triển khai. Phương pháp đánh giá dựa vào quan sát, phỏng vấn, văn bản, kiểm tra hồ sơ/số liệu.

Kính mong các bệnh viện chuẩn bị thật tốt để kết quả đánh giá đạt mức cao nhất.

Đính kèm công văn 1484 và 1485/KCB - QLCL& CĐT

Khoa Kiểm chuẩn