Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông báo Hỗ trợ thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo QĐ 2429/QĐ-BYT
Ngày đăng: 02/06/2020   |  
        
  

Nhằm giúp các đơn vị nắm rõ và biết cách thực hiện các yêu cầu trong Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng Phòng xét nghiệm Y học theo Quyết định 2429/QĐ-BYT và thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ Y tế và Sở Y tế giao, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các buổi trao đổi trực tiếp hoặc hướng dẫn trực tuyến cho các phòng xét nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh (Bệnh viện hạng 2 chưa được đăng ký hướng dẫn trước đây, Bệnh viện hạng 3 và Bệnh viện ngoài công lập); Các Bệnh viện tuyến tỉnh/TP thuộc Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các PXN ngoài vùng quản lý đang tham gia chương trình ngoại kiểm tra với Trung tâm. Nội dung chi tiết theo công văn số 300/KCXN-KC (Quý đơn vị vui lòng xem tập tin đính kèm).

Nếu Quý đơn vị có nhu cầu được Trung tâm hỗ trợ, vui lòng gửi bản đăng ký (có chữ ký và đóng dấu của Lãnh đạo đơn vị) kèm kết quả tự đánh giá mức chất lượng của đơn vị về Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM trước ngày 08/6/2020.

Nếu cần thêm chi tiết, đề nghị Quý đơn vị vui lòng liên hệ Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM:

Khoa Kiểm chuẩn (028) 38391090 – số nội bộ: 102/ 107                               

(Hoặc CN. Hà Vy - 0917.545.772, CN. Thanh Xuân - 0938.561.763)

Khánh Như 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác