Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố
Ngày đăng: 26/08/2020   |  
        
  

Căn cứ Kế hoạch số 456/KH-KCXN ngày 03/7/2020 của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm năm 2020;

Theo biên bản 31/BB-KCXN ngày 21/8/2020 của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm năm 2020 báo cáo;

Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố thông báo triệu tập 20 thí sinh (danh sách đính kèm) tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 với nội dung như sau:

1.        Nội dung:

-    Phổ biến nội quy xét tuyển viên chức năm 2020;

-    Phát tài liệu và tập huấn cho thí sinh tham dự vòng 2;

-    Các vấn đề liên quan đến xét tuyển viên chức;

2.        Thời gian và địa điểm:

-    Thời gian triệu tập: lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2020.

-    Thời gian xét tuyển: lúc 8 giờ, ngày 08 - 09 tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm:  Hội trường 2, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.

Số 75A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM. Điện thoại: 028.39391090.

Đề nghị các thí sinh có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Lưu ý: Khi đi, các thí sinh mang theo Giấy CMND hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh). 

 Phòng Tổ chức Hành chính