Kết quả đạt được

Liên kết website

Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Hùng Vương nhận chứng chỉ quốc tế ISO 15189:2012 vào ngày 22/10/2020
Ngày đăng: 03/11/2020   |  
        
  

Ngày 22/10/2020, Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Hùng Vương đã vinh dự đón nhận Chứng chỉ Quốc tế ISO 15189:2012 (TCVN 15189:2014) cho lĩnh vực xét nghiệm Sinh hoá được cấp bởi Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC). Đây là một trong số những đơn vị được Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tư vấn, hướng dẫn.

Tiêu chuẩn ISO 15189 quy định các yêu cầu về chất lượng và năng lực đối với các phòng xét nghiệm y tế, việc đạt được chứng chỉ công nhận ISO 15189 là một minh chứng cho sự chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm, mang đến những kết quả xét nghiệm tin cậy tạo niềm tin cho Bác sĩ, bệnh nhân,… hướng đến liên thông công nhận kết quả xét nghiệm và hội nhập với quốc tế.

Có được thành quả này là sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm của tập thể nhân viên Khoa xét nghiệm đã vượt qua những khó khăn ban đầu để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM xin chúc mừng Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Hùng Vương đã đạt được chứng chỉ công nhận ISO 15189:2012. Trung tâm cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều phòng xét nghiệm đạt chứng chỉ công nhận ISO 15189 trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

 
 
 
 
 

 Thân Thương