Kết quả đạt được

Liên kết website

Bộ Y tế ban hành quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”
Ngày đăng: 28/12/2021   |  
        

 

Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” hướng dẫn cơ sở tiêm chủng các bước cấp “Hộ chiếu vắc xin”, các trường thông tin bắt buộc trên Hộ chiếu và các hướng dẫn liên quan. Theo đó, các thông tin bắt buộc hiển thị trên “Hộ chiếu vắc xin” gồm có:

1.      Họ và tên;

2.      Ngày tháng năm sinh;

3.      Quốc tịch;

4.      Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới;

5.      Số mũi tiêm đã nhận;

6.      Ngày tiêm;

7.      Liều số;

8.      Vắc xin;

9.      Sản phẩm vắc xin;

10.   Nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc xin;

11.   Mã số của chứng nhận.

Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hóa dưới dạng mã QR. Mã QR sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

Quy trình thực hiện cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân có sự phối hợp giữa các cơ sở tiêm chủng và Cục Y tế Dự phòng như sau:

+     Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19 và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 5/11/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

+     Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành. Dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 cần đáp ứng quy định tại Mục 3 và Mục 4.

+      Bước 3: Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định tại Mục 5. Các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác (nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng) tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

      Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đưa ra các hướng dẫn về quy trình tạo mã QR và danh mục bảng mã quốc tế về vắc xin, chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trâm Phạm