Kết quả đạt được

Liên kết website

Sở Y tế Tp.HCM "KHẨN" đề nghị các đơn vị thực hiện các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
Ngày đăng: 27/02/2019   |  
        

 

Nhằm đảm bảo công tác an toàn sinh học (ATSH) tại phòng xét nghiệm, ngày 30/01/2019, Sở Y tế Tp.HCM đã có Công văn số 514/SYT-NVY khẩn đề nghị các đơn vị có triển khai hoạt động xét nghiệm thực hiện các yêu cầu về đảm bảo ATSH theo Nghị định 103/2016/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

-       Rà soát các điều kiện đảm bảo ATSH đã được quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo ATSH tại phòng xét nghiệm; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đền điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (bãi bỏ và sửa đổi một số điều khoản của Nghị định 103/2016/NĐ-CP); Thông tư 41/2016/TT-BYT ngày 14/11/2016 của Bộ Y tế quy định về ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ ATSH phù hợp kỹ thuật xét nghiệm và Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành đảm bảo ATSH trong phòng xét nghiệm và các văn bản triển khai của Sở Y tế;

-       Từ ngày 01/01/2019, các đơn vị có triển khai hoạt động xét nghiệm chưa đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 103 và Nghị định 155 sẽ không đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm theo phạm vi và danh mục kỹ thuật theo quy định;

-       Khẩn trương thực hiện thủ tục tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH theo quy định tại Điều 13, Nghị định 103 gửi về Sở Y tế (Tổ tiếp nhận – trả kết quả hồ sơ – Văn phòng Sở Y tế);

-       Các cơ sở xét nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận ATSH và đã tự công bố đạt tiêu chuẩn ATSH, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra, dự kiến từ quý 2 năm 2019 và sẽ rút tên cơ sở khỏi danh sách các cơ sở tự công bố đạt tiêu chuẩn ATSH đã đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đồng thời xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Các đơn vị nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ về Sở Y tế Tp.HCM (Phòng Nghiệp vụ Y, SĐT: 028.3930.9981) để được xem xét giải quyết.

(Theo công văn số 514/SYT-NVY ngày 30/01/2019 của Sở Y tế Tp.HCM về việc thực hiện các quy định về ATSH tại phòng xét nghiệm).

                                                                                                                                              Trâm Phạm 

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác