Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
Ngày đăng: 01/03/2019   |  
        

 

Với mục đích hướng dẫn việc quản lý hoạt động xét nghiệm, nhiệm vụ các chức danh chuyên môn của hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, ngày 28/12/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư 49/2018/TT-BYT về hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/03/2019 và tập trung vào hai nội dung:

v   Quản lý hoạt động xét nghiệm:

·         Điều 4: Nguyên tắc quản lý hoạt động xét nghiệm;

·         Điều 5. Quản lý quá trình thực hiện xét nghiệm;

·         Điều 6. Quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc thử, vật tư tiêu hao;

·         Điều 7. Bảo đảm an toàn xét nghiệm và vệ sinh lao động;

·         Điều 8. Quản lý chất thải y tế;

·         Điều 9. Quản lý hoạt động xét nghiệm HIV;

·         Điều 10. Thực hiện các xét nghiệm tại chỗ tại các khoa lâm sàng thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

v   Nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong thực hiện hoạt động xét nghiệm:

·         Điều 11. Nhiệm vụ của trưởng khoa xét nghiệm;

·         Điều 12. Nhiệm vụ của bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm;

·         Điều 13. Nhiệm vụ của kỹ thuật viên trưởng;

·         Điều 14. Nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm;

·         Điều 15. Nhiệm vụ của điều dưỡng viên trong hoạt động xét nghiệm;

·         Điều 16. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm;

·         Điều 17. Nhiệm vụ nhân viên y tế khác tại khoa xét nghiệm;

·         Điều 18. Nhiệm vụ của người thực hiện hoạt động xét nghiệm tại trạm y tế xã.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn giải quyết./. Nội dung chi tiết được thể hiện trong văn bản đính kèm.

                                                                                                                                            Thanh Sơn 

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác