Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn số 1111/SYT-NVY về việc hướng dẫn thủ tục cấp mã số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày đăng: 06/04/2019   |  
        


Nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và văn bản số 115/KCB-QLCL&CĐT ngày 01/02/2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BYT. Ngày 11/3/2019 Sở Y tế TP.HCM ban hành Công văn số 1111/SYT-NVY gửi đến các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thủ tục cấp mã số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB), nội dung hướng dẫn như sau:

1. Mã cơ sở KBCB được cấp theo nguyên tắc quy định tại khoảng 1 Điều 1 Quyết định số 384/QĐ-BYT cho toàn bộ các cơ sở KBCB đã được cấp Giấy phép hoạt động KBCB kể từ ngày Quyết định số 384/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành.

2. Danh mục mã cơ sở KBCB được xây dựng trên cơ sở danh mục của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang sử dụng để quản lý các cơ sở KBCB thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cập nhật đến ngày 31/01/2019, cụ thể như sau:

a.    Đối với những cơ sở KBCB hiện tại đã có mã BHYT do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cấp thì mã số cơ sở KBCB là mã số BHYT (không cấp lại mã mới);

b.    Đối với các cơ sở KBCB đã thành lập nhưng chưa có mã cơ sở KBCB hoặc  cơ sở KBCB mới được thành lập có nhu cầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để phục vụ trích chuyển dữ liệu điện tử: gửi hồ sơ về Sở Y tế để được cấp mã số cơ sở KBCB. Thành phần hồ sơ bao gồm: (1) văn bản đề nghị cấp mã số cơ sở KBCB, (2) giấy phép hoạt động và (3) quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, xếp hạng tường đương (đối với bệnh viện tư nhân);

c.    Đối với các cơ sở KBCB đã ngừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khi tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT sẽ sử dụng mã BHYT đã cấp, không phát sinh thêm mã mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y).

Thanh Sơn 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác