Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn 2234/SYT-KHTC do Sở Y tế TP.HCM ban hành ngày 04/5/2019 về việc chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin khám chữa bệnh BHYT.
Ngày đăng: 28/05/2019   |  
        

 

Vừa qua có hiện tượng một số cơ sở y tế có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) với cơ quan bảo hiểm xã hội để lộ tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của cơ sở KBCB đang quản lý, dẫn đến việc có một số cá nhân lợi dụng việc này để xây dựng các ứng dụng khai thác trái phép cơ sở dữ liệu, thông tin KBCB bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc Hệ thống thông tin giám định của BHXH Việt Nam. Việc này gây ảnh hưởng lớn đến công tác bảo mật thông tin KBCB BHYT của người bệnh.

Nhận được công văn khẩn số 1898/BYT-BH ngày 09/4/2019 của Bộ Y tế về chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin khám chữa bệnh BHYT, ngày 04/5/2019 Sở Y tế TP.HCM ban hành Công văn công văn 2234/SYT-KHTC gửi đến các đơn vị y tế và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, nội dung cụ thể như sau :

-       Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các khoa, phòng và cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin mạng ;

-        Chỉ đạo các khoa, phòng liên quan trong đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin tại đơn vị, đặc biệt rà soát lại việc uỷ quyền, phân cấp phân quyền cho các cá nhân, khoa, phòng liên quan trong việc quản lý, sử dụng tài khoản mà BHXH Việt Nam đã cung cấp cho đơn vị ;

-        Tuyệt đối không được để lộ thông tin tài khoản cho các cá nhân, khoa, phòng không được giao nhiệm vụ. Cá nhân, khoa, phòng được giao quản lý, sử dụng tài khoản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ lọt thông tin khám chữa bệnh BHYT của người bệnh ra bên ngoài.

-        Thực hiện theo các quy định tại Thông tư 53/2014/TT-BYT  này 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân ban hành quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                              Hồng Đào 

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác