Kết quả đạt được

Liên kết website

Kế hoạch 4744/KH-SYT về việc Triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
Ngày đăng: 16/09/2019   |  
        

 

Nhằm triển khai Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân Thành phố về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, ngày 30/8/2019, Sở Y tế TP.HCM ban hành kế hoạch 4744/KH-SYT về Triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Các mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch bao gồm:

-      100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế được tuyên truyền, phổ biến về hoạt động giảm chất thải nhựa;

-      100% cơ sở y tế, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, nhà thuốc triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế;

-      Phấn đấu đến năm 2025, 100% hoạt động ngành y tế không sử dụng sản phẩm nhựa.

Nội dung thực hiện trong Kế hoạch gồm:

1.   Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng;

2.   Thực hiện hành động nhằm giảm thiểu chất thải nhựa;

3.   Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Từ các nội dung thực hiện trên, Sở Y tế đưa ra Tiến độ thực hiện cho các cơ sở y tế:

-      Từ tháng 8 năm 2019 trở đi, các đơn vị có kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của đơn vị: hạn chế sử dụng nước uống đóng chai (thể tích 330-500ml) trong công sở và khi tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện với môi trường; không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa,… sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động hàng ngày của đơn vị;

-      Đến tháng 10 năm 2019, các cơ sở y tế hoàn thành việc ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế;

-      Đến tháng 11 năm 2019, tất cả các đơn vị trong ngành y tế phải triển khai thực hiện các nội dung về giảm thiểu chất thải nhựa;

-      Từ cuối năm 2019, đánh giá tiêu chí xanh – sạch – đẹp kết hợp đánh giá thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa đối với bệnh viện;

-      Từ năm 2020 trở đi, Sở Tài chính không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để mua các sản phẩm dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị;

-      Năm 2021, cơ sở y tế tiến tới hạn chế sử dụng chất thải nhựa;

-      Năm 2025, tất cả các hoạt động y tế trên cả nước không sử dụng sản phẩm nhựa.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ sở y tế kịp thời phản ánh về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để nghiên cứu, tham mưu cho Sở Y tế bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, đề nghị các bộ phận, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Thiên Chương