Kết quả đạt được

Liên kết website

Tái đánh giá và mở rộng phạm vi chứng nhận thành công đối với hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Ngày đăng: 07/10/2019   |  
        
  

         Từ năm 2010, hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã được chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 bởi tổ chức tiên phong trong việc phát triển các quan điểm của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý – Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution - BSI) cùng với sự công nhận của Tổ chức công nhận quốc tế Mỹ (ANAB). Đến năm 2016, khi tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 chính thức ban hành phiên bản mới ISO 9001:2015, nhằm tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, Trung tâm đã tiến hành nhận diện lại bối cảnh tổ chức và rủi ro, cơ hội trong toàn bộ hoạt động, đồng thời thiết lập kế hoạch kiểm soát, quy trình hóa tất cả các hoạt động để thực hiện chuyển đổi và nâng cấp thành công sang phiên bản ISO 9001:2015.

Theo quy định, giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày ký, nên để tiếp tục duy trì áp dụng và tái chứng nhận, ngày 30/9/2019 vừa qua, đoàn đánh giá của BSI đã có buổi làm việc tại Trung tâm để thực hiện tái đánh giá lại toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm.

         Tiếp đón và làm việc với đoàn đánh giá, phía Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM có TS. Trần Hữu Tâm – Giám đốc Trung tâm, Trưởng ban Chỉ đạo ISO, ThS. Vũ Thị Như Oanh – Trưởng khoa Thông tin Đào tạo, Phó trưởng ban Chỉ đạo ISO, ThS. Trương Quân Thụy – Trưởng khoa Sinh phẩm, Phó trưởng ban Chỉ đạo ISO cùng lãnh đạo các Khoa/Phòng và các cán bộ đại diện có liên quan tới hoạt động quản lý chất lượng của Trung tâm. 

Đoàn đánh giá của BSI có 3 thành viên do Ông Mai Chính Trị làm Trưởng đoàn. 

 
Hình 1. Họp khai mạc trước khi tiến hành tái đánh giá

 

 
Hình 2. Đoàn đánh giá tái chứng nhận của BSI (thứ tự từ trái qua phải) 
 Ông Mai Chính Trị - Trưởng đoàn đánh giá
 Ông Võ Thiết Tâm và Ông Lê Hữu Thành Phương – Thành viên đoàn đánh giá

Phát biểu tại cuộc họp khai mạc, Ông Mai Chính Trị - Trưởng đoàn đánh giá bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban lãnh đạo của Trung tâm đã sắp xếp thời gian, bố trí nhân sự để chương trình đánh giá được triển khai theo đúng kế hoạch, đồng thời thông báo và thống nhất chương trình, nội dung và phạm vi của cuộc đánh giá với Trung tâm.

Theo đó, hoạt động tái đánh giá trong đợt này được thực hiện đối với toàn bộ hệ thống của Trung tâm bao gồm Ban lãnh đạo, Ban ISO, Khoa Kiểm chuẩn, Khoa Thông tin Đào tạo và Phòng Tổ chức hành chính nhằm mục đích tiếp tục xác nhận sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý và việc áp dụng thường xuyên hệ thống quản lý trên phạm vi chứng nhận có liên quan.

Ngoài ra, cũng trong đợt tái đánh giá này, Trung tâm đã đăng ký đánh giá mở rộng để bổ sung thêm 03 chương trình ngoại kiểm mới là “ToRCH, Siphilis và Miễn dịch đặc hiệu I” lên phạm vi giấy chứng nhận ISO 9001:2015. Đây là một trong những hoạt động được Trung tâm triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế và nhu cầu của đơn vị về việc nâng cao chất lượng và số lượng chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm. 

 
Hình 3. Đoàn BSI tiến hành đánh giá Ban Giám đốc, Ban ISO của Trung tâm   

Hình 4. Đoàn BSI tiến hành đánh giá tại các khoa/phòng/bộ phận của Trung tâm

Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn đánh giá của BSI đã hoàn thành công tác đánh giá tái đánh giá và mở rộng phạm vi chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tại cuộc họp tổng kết, báo cáo kết quả của BSI đánh giá rất cao sự quan tâm của Ban Giám đốc Trung tâm và sự tham gia tích cực của các Khoa/ Phòng/ Bộ phận của Trung tâm trong việc xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 

 
Hình 5. Họp xem xét lãnh đạo sau đánh giá của BSI 

 
Hình 6. Đoàn đánh giá chụp hình lưu niệm với cán bộ, viên chức Trung tâm

Đoàn đánh giá ghi nhận tại thời điểm đánh giá không có điểm không phù hợp và kết luận hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM bao gồm cả 03 lĩnh vực mở rộng là ToRCH, Siphilis và Miễn dịch đặc hiệu I” phù hợp, đáp ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Với kết quả đánh giá này, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đang được chứng nhận đạt ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng 17 chương trình ngoại kiểm tra (tăng thêm 03 chương trình so với năm 2018), 05 mẫu kiểm chuẩn và toàn bộ hoạt động đào tạo cán bộ y tế do Trung tâm triển khai.

Mỹ Lan