Kết quả đạt được

Liên kết website

Sở Y tế ban hành Quyết định 10209/QĐ-SYT Về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú”, thời gian 40 tiết do Bệnh viện Nhi Đồng 1 biên soạn
Ngày đăng: 11/11/2019   |  
        

 

Nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế là một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, tăng biến chứng, ngày điều trị, chi phí nằm viện, tỷ lệ tử vong. Nhiễm khuẩn bệnh viện cũng gây quá tải, giảm chất lượng và uy tín bệnh viện và trở thành gánh nặng.

Vì vậy, vào ngày 11/10/2019, Sở Y tế ban hành Quyết định 10209/QĐ-SYT Về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú”, thời gian 40 tiết do Bệnh viện Nhi Đồng 1 biên soạn.

      Nội dung của Quyết định gồm :

·         Điều 1. Ban hành chương trình và tài liệu liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường nội trú", thời gian 40 tiết do Bệnh viện Nhi Đồng 1 biên soạn.

·         Điều 2. Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường nội trú" được sử dụng để đào tạo cho nhân viên Y tế  tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú có kiến thức, kỹ năng cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn.

·         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

·         Điều 4 : Chánh Văn phòng Sở Y tế, các Trưởng phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết nội dung Quyết định 10209/QĐ-SYT đươc thể hiện trong văn bản đính kèm.

 Đông Hà 

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác