Kết quả đạt được

Liên kết website

Bộ Y tế ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”.
Ngày đăng: 23/03/2020   |  
        

 

Nhằm khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác, Bộ Y tế vừa ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy mô khoanh vùng cách ly tùy theo tình hình dịch thực tế tại địa phương có thể lựa chọn quy mô như sau: cụm dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ, đội, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ra quyết định thiết lập vùng cách ly trên cở để nghị của Giám đốc Sở Y tế.

Thời gian cách ly tối thiểu là 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. Tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Để tổ chức thực hiện cách ly, các cơ quan chức năng cần thực hiện:

-     Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân để quán triệt chủ trương, tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc cách ly y tế;

-     Thiết lập chốt kiểm soát ra/vào vùng cách ly;

-     Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly;

-     Đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly thông qua việc cung ứng, thiết lập các điểm bán hàng bình ổn giá trong khu vực cách ly.

Đồng thời thực hiện các hoạt động y tế trong vùng cách ly, bao gồm:

-     Thiết lập hệ thống giám sát phát hiện chủ động bệnh dịch tại cộng đồng;

-     Thực hiện nghiêm ngặt các biên pháp cách ly y tế đối với từng đối tượng;

-     Tổ chức các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vùng cách ly;

-     Bảo đảm phòng chống lây nhiễm cho cơ sở điều trị;

-     Truyền thông, cập nhật tình hình dịch bệnh và phổ biến kiến thức về cách phòng chống dịch cho người dân tại vùng cách ly.

Ngoài ra, cần thành lập các đội liên ngành các cấp với các thành viên gồm cán bộ chính quyền, các ban ngành, đoàn thể hằng ngày đi kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tuyên truyền công tác phòng chống dịch trong vùng cách ly.

Thông qua Sổ tay, Bộ Y tế cũng hướng dẫn cách thức giám sát theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng dành cho nhóm giám sát hộ gia đình, nội dung thông báo cho người dân về hoạt động theo dõi sức khoẻ hộ gia đình dùng để phát trên loa truyền thanh của thôn, xã và các quy trình về tiếp nhận, phân loại, chuyển tuyến người bệnh nghi nhiễm/người nhiễm COVID-19 chi tiết tại văn bản đính kèm.

 Bích Trâm

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác