Kết quả đạt được

Liên kết website

Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo QĐ 2429/QĐ-BYT
Ngày đăng: 18/09/2020   |  
        
  

Nhằm giúp các đơn vị nắm rõ và biết cách thực hiện các yêu cầu trong Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng Phòng xét nghiệm Y học theo Quyết định 2429/QĐ-BYT, trong khoảng thời gian từ ngày 24/6/2020 đến ngày 31/8/2020,Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã tổ chức các buổi hướng dẫn, hỗ trợ cho 77 đơn vị có nguyện vọng và đăng ký được Trung tâm hướng dẫn, trong đó có 28 đơn vị TP.HCM và 49 đơn vị tỉnh.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh và do nhu cầu của các đơn vị ở xa, Trung tâm đã triển khai hình thức hướng dẫn linh động bao gồm hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến theo nhu cầu đăng ký của đơn vị.

Qua những buổi hướng dẫn, Trung tâm ghi nhận sự quan tâm của các phòng Xét nghiệm đối với hoạt động quản lý chất lượng. Hầu hết các phòng Xét nghiệm đã chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cũng như các câu hỏi vướng mắc trước khi có buổi làm việc với chuyên gia của Trung tâm, nhờ đó các buổi hướng dẫn trở nên sôi nổi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hy vọng sau khi được Trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ, đơn vị đã phần nào nắm rõ và biết cách thực hiện các nội dung yêu cầu của tiêu chí để đạt được mức chất lượng cao như mong đợi.

Một số hình ảnh trong các buổi hướng dẫn, hỗ trợ:

 
Kim Anh