Kết quả đạt được

Liên kết website

Kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020
Ngày đăng: 07/10/2020   |  
        

  

Ngày 01/10/2020, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - BYT ban hành công văn số 1341/KCB-QLCL&CĐT về việc kiểm tra đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020, theo đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh giao cho Lãnh đạo Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TPHCM làm Phó đoàn đánh giá, đầu mối phối hợp cùng với Cục tổ chức nhiệm vụ đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm cho 5 bệnh viện tại TPHCM gồm bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Bình Dân.

Kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ là căn cứ để Bộ Y tế công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, phục vụ cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện.

Thời gian đoàn đánh giá sẽ đến các bệnh viện từ ngày 13 - 15/10/2020. Bệnh viện sẽ được đoàn đánh giá tổng thể các hoạt động của tất cả các khoa/phòng xét nghiệm và tất cả các xét nghiệm bệnh viện có triển khai. Phương pháp đánh giá dựa vào quan sát, phỏng vấn, văn bản, kiểm tra hồ sơ/số liệu.

KHOA KIỂM CHUẨN  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác