Kết quả đạt được

Liên kết website

Hưởng ứng ngày dân số Việt Nam – 26/12/2021
Ngày đăng: 26/12/2021   |  
        

 

Ngày 26/12 hằng năm được chọn là ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung sự quan tâm của toàn xã hội cho công tác dân số, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài. Hưởng ứng tinh thần ấy, tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam với chủ đề “60 năm Ngành Dân số – Vì một Việt Nam phát triển bền vững” – 26/12/1961 – 26/12/2021, đây cũng là dịp tăng cường phối hợp các ban ngành, đoàn thể và huy động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt hơn chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước; ổn định quy mô dân số, cơ cấu dân số và phân bổ dân cư hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Theo toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi Ngành Dân số Việt Nam nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa: “Trong giai đoạn mới, chúng ta tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, phải quan tâm đầy đủ toàn diện về số lượng dân số, chất lượng dân số và cấu trúc dân số. Công tác dân số cần chú trọng và đầu tư nhiều hơn cho hoạt động truyền thông; giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế-xã hội trong trung và dài hạn. Việc xây dựng chính sách dân số cần lưu ý những thách thức mới về toàn cầu hóa, vấn đề nhập cư, đô thị hóa, già hóa dân số... Đây là vấn đề có ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh quốc gia, tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất chiến lược dân số phù hợp với giai đoạn phát triển mới, ưu tiên nguồn lực, cơ chế chính sách để công tác dân số Việt Nam trong thời kỳ mới đạt hiệu quả lâu dài, lường trước mọi thách thức, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi tin tưởng chắc chắn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống 60 năm Ngành Dân số, luôn kiên định, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn cho việc hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong những thập niên tới. Chúc Ngành Dân số ngày càng được củng cố và phát triển!.”

Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2021 tập trung vào các nội dung:

1.    Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số

2.    Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12

3.    Dân số ổn định, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc

4.    Nâng cao chất lượng dân số để phát triển giống nòi

5.    Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức

6.    Tư vấn và kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân là cơ sở xây đắp hạnh phúc

7.    Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh vì
hạnh phúc gia đình

8.    Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con để nuôi dạy con tốt

Hoài Nguyên (Tổng hợp)

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác