Đăng ký

Kết quả đạt được

Liên kết website

Bản đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ Đ.KÝ CTY CC MẪU/NHÓM PXN CHỌN CTY CC MẪU/NHÓM PXN KẾT THÚC
 • Tên đơn vị:

  (Lưu ý tên đơn vị phải nhập bằng tiếng việt có dấu)

 • Địa chỉ đơn vị:

 • Tỉnh TP:

 • Quận/Huyện:

 • Mã vùng điện thoại:

 • Tên khoa:

 • Điện thoại:

 • Trưởng Khoa:

 • Nhân viên QA:

 • Email:

 • Fax:

 • Điện thoại T.Khoa:

 • Điện thoại:

 • Cơ quan quản lý chuyên môn:

 • Loại hình đầu tư:

 • Loại hình h.động:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 • Số:

 • Có giá trị từ ngày:

 • Nơi cấp:

 • Đến:

 Tên chương trìnhChu kỳHạn chót đăng ký
Huyết học 13 29/11/2019
Nhóm máu 08 29/11/2019
Tim mạch 13 29/11/2019
Hemoglobin gắn kết 12 29/11/2019
Sinh hóa 14 29/11/2019
Miễn dịch Đặc hiệu I 02 29/11/2019
Khí máu 12 29/11/2019
Vi sinh 12 29/11/2019
Syphilis 02 29/11/2019
ToRCH 02 29/11/2019
Sàng lọc trước sinh 12 29/11/2019
Đông máu 12 29/11/2019
Nước tiểu 10 thông số 01 29/11/2019
Phết máu ngoại biên 01 29/11/2019
Huyết thanh học viêm gan B,C 01 29/11/2019
Tốc độ máu lắng 01 29/11/2019
Ammonia/Ethanol 01 29/11/2019
Protein đặc hiệu 01 29/11/2019
Định nhóm máu và An toàn truyền máu 01 29/11/2019
Huyết thanh học ký sinh trùng 01 29/11/2019
Miễn dịch 12 29/11/2019
Nước tiểu 12 29/11/2019
PCR-HBV 05 29/11/2019
PCR-HCV 05 29/11/2019