Đăng ký

Kết quả đạt được

Liên kết website

Bản đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ Đ.KÝ CTY CC MẪU/NHÓM PXN CHỌN CTY CC MẪU/NHÓM PXN KẾT THÚC
 • Tên đơn vị:

  (Lưu ý tên đơn vị phải nhập bằng tiếng việt có dấu)

 • Địa chỉ đơn vị:

 • Tỉnh TP:

 • Quận/Huyện:

 • Mã vùng điện thoại:

 • Tên khoa:

 • Điện thoại:

 • Trưởng Khoa:

 • Nhân viên QA:

 • Email:

 • Fax:

 • Điện thoại T.Khoa:

 • Điện thoại:

 • Cơ quan quản lý chuyên môn:

 • Loại hình đầu tư:

 • Loại hình h.động:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 • Số:

 • Có giá trị từ ngày:

 • Nơi cấp:

 • Đến:

 Tên chương trìnhChu kỳHạn chót đăng ký
Nước tiểu 13 30/10/2020
Nước tiểu 10 thông số 02 30/10/2020
Giải phẫu bệnh 01 30/10/2020
Phết máu ngoại biên 02 30/10/2020
Ammonia/Ethanol 02 30/11/2020
Tốc độ máu lắng 02 30/10/2020
Huyết học 14 30/10/2020
Khí máu 13 30/10/2020
Tim mạch 14 30/10/2020
Hemoglobin gắn kết 13 30/10/2020
Vi sinh 13 30/10/2020
Huyết thanh học viêm gan B,C 02 30/10/2020
Sinh hóa 15 30/10/2020
PCR-HBV 06 30/10/2020
PCR-HCV 06 30/10/2020
Cyfra 21-1 01 30/10/2020
Dịch não tủy 01 30/10/2020
Lipids 01 30/10/2020
Anti-TSH Receptor 01 30/10/2020
Miễn dịch 13 30/10/2020
Protein đặc hiệu 02 30/10/2020
Đông máu 13 30/10/2020
Định nhóm máu và An toàn truyền máu 02 30/10/2020
Sàng lọc trước sinh 13 30/10/2020
Syphilis 03 30/10/2020
ToRCH 03 30/10/2020
Huyết thanh học ký sinh trùng 02 30/10/2020
Sinh hóa Nước tiểu 01 30/10/2020
Miễn dịch Đặc hiệu I 03 30/10/2020
Định nhóm máu 09 30/10/2020
 
"**" Chương trình ngoại kiểm tra "Nước tiểu 10 thông số" đã được thay đổi tên thành chương trình ngoại kiểm tra "Tổng phân tích nước tiểu"