Tài liệu

Kết quả đạt được

Liên kết website

Tài liệu
STTNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuTình trạngTải về
1 04/04/2019 1248/QĐ-BYT Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" được ban hành tại Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hiệu lực Tải về
2 26/03/2019 1112/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi, điều trị HIV/AIDS Hiệu lực Tải về
3 13/03/2019 961/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Hiệu lực Tải về
4 28/02/2019 745/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Hiệu lực Tải về
5 15/01/2019 140/QD-BYT Quyết định về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT Hiệu lực Tải về
6 15/01/2019 127/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh” Hiệu lực Tải về
7 31/12/2018 169/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế Hiệu lực Tải về
8 28/12/2018 49/2018/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
9 26/12/2018 43/2018/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
10 07/12/2018 40/2018/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm Hiệu lực Tải về
11 21/11/2018 7034/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hoá sinh Hiệu lực Tải về
12 12/11/2018 155/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Hiệu lực Tải về
13 08/11/2018 6769/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Hiệu lực Tải về
14 24/10/2018 1315/KCB - QLCL&CĐT về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018. Hiệu lực Tải về
15 18/10/2018 6328/QĐ-BYT Quyết định ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018 Hiệu lực Tải về
16 28/09/2018 25/2018/TT-BYT Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Hiệu lực Tải về
17 06/08/2018 4825/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" Hiệu lực Tải về
18 20/07/2018 16/2018/TT-BYT Thông tư Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
19 27/06/2018 3892/QĐ-BYT Quyết định về việc rút 01 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán in vitro ra khỏi danh mục các sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số dăng ký tại Việt Nam Hiệu lực Tải về
20 29/05/2018 2269/QĐ-UBNN Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực Tải về
12345678