Tài liệu

Kết quả đạt được

Liên kết website

Tài liệu
STTNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuTình trạngTải về
1 28/02/2019 745/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Hiệu lực Tải về
2 31/01/2019 433/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế Hiệu lực Tải về
3 15/01/2019 127/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh” Hiệu lực Tải về
4 31/12/2018 169/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế Hiệu lực Tải về
5 28/12/2018 49/2018/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
6 26/12/2018 43/2018/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
7 07/12/2018 40/2018/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm Hiệu lực Tải về
8 21/11/2018 7034/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hoá sinh Hiệu lực Tải về
9 12/11/2018 155/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Hiệu lực Tải về
10 08/11/2018 6769/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Hiệu lực Tải về
11 24/10/2018 1315/KCB - QLCL&CĐT về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018. Hiệu lực Tải về
12 18/10/2018 6328/QĐ-BYT Quyết định ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018 Hiệu lực Tải về
13 28/09/2018 25/TT-BYT Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Hiệu lực Tải về
14 20/07/2018 16/2018TT-BYT Thông tư Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
15 27/06/2018 3892/QĐ-BYT Quyết định về việc rút 01 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán in vitro ra khỏi danh mục các sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số dăng ký tại Việt Nam Hiệu lực Tải về
16 29/05/2018 2269/QĐ-UBNN Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực Tải về
17 27/04/2018 2674/QĐ-BYT Quyết định ban hành quốc gia xét nghiệm HIV Hiệu lực Tải về
18 19/03/2018 1866/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành 21 mẫu sinh phẩm chẩn đoán in vitro được gia hạn số đăng ký được lưu hành tại Việt Nam Hiệu lực Tải về
19 29/12/2017 53/2017/TT-BYT Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệm vụ ngành y tế Hiệu lực Tải về
20 15/12/2017 46/2017/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế Hiệu lực Tải về
123456789