Tài liệu

Kết quả đạt được

Liên kết website

Tài liệu
STTNgày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuTình trạngTải về
1 26/11/2019 5588/QĐ-BYT QĐ ban hành nội dung công bố KQ kiểm tra, đánh giá mức chất lượng PXN Y học áp dụng để liên thông KQ Hiệu lực Tải về
2 25/10/2019 1199/KCB-QLCL&CĐT Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2019 Hiệu lực Tải về
3 26/09/2019 4413/QĐ-BYT Về việc ban hành "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng sinh" Hết hiệu lực Tải về
4 30/08/2019 3936/QĐ-BYT Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 Hiệu lực Tải về
5 28/08/2019 3869/QĐ-BYT Ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng Người bệnh và Nhân viên y tế Hiệu lực Tải về
6 10/07/2019 3011/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Danh mục 74 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01 Hiệu lực Tải về
7 21/06/2019 2597/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV Hiệu lực Tải về
8 21/06/2019 2596/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III Hiệu lực Tải về
9 21/06/2019 2595/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II Hiệu lực Tải về
10 17/06/2019 11/2019/TT-BYT Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Hiệu lực Tải về
11 04/04/2019 1248/QĐ-BYT Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" được ban hành tại Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hiệu lực Tải về
12 28/03/2019 04/2019/TT-BYT Quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính Hiệu lực Tải về
13 26/03/2019 1112/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi, điều trị HIV/AIDS Hiệu lực Tải về
14 13/03/2019 961/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Hiệu lực Tải về
15 28/02/2019 745/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Hiệu lực Tải về
16 15/01/2019 140/QD-BYT Quyết định về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT Hiệu lực Tải về
17 15/01/2019 127/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh” Hiệu lực Tải về
18 31/12/2018 169/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế Hiệu lực Tải về
19 28/12/2018 49/2018/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
20 26/12/2018 43/2018/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực Tải về
123456789