Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN

 • Số CMND:

  *
 • (Số chứng minh nhân dân sẽ là ID để dùng cho đăng nhập sau này nên phải nhập thông tin thật chính xác)

 • Họ tên:

  *
 • Giới tính:

  *
 • Ngày sinh:

  *
 • Nơi sinh:

  *
 • Đơn vị công tác:

  *
 • Khoa/Phòng:

  *
 • Chức vụ:

  *
 • Địa chỉ đơn vị:

  *
 • Email:

  *
 • Điện thoại:

  *
 • Mật khẩu:

  *
 • Xác nhận:

  *
Điều khoản cam kết của trung tâm
  Bảo mật
  Bạn có thể đăng ký sử dụng Trang web của Trung tâm bằng tên thật và ghi thêm một số thông tin khác trong phần Đăng ký. Những thông tin cá nhân riêng tư và tài khoản của bạn sẽ được bảo mật, trừ khi bạn muốn phổ biến cho người khác.
  Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập và sửa thông tin cá nhân.
  Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho Trung tâm trong suốt quá trình đăng ký chỉ được sử dụng với mục đích nội bộ. Trung tâm sử dụng thông tin thu thập được để nghiên cứu phát triển Dịch vụ.
  Thông báo
  Bạn đồng ý Trung tâm có thể trao đổi với bạn thông qua email và bất kỳ kỹ thuật tương tự nào khác cho mục đích liên quan đến Dịch vụ của Trung tâm trong tương lai.
  Các thông báo có thể được gửi đến bạn hoặc bạn có thể gửi thông báo đến Trung tâm thông qua email hoặc bằng thư mà bạn đã đăng ký.
  Liên hệ
Mọi ý kiến phản hồi liên quan đến chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ:
  Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM
  (Khoa Thông tin Đào tạo)
  Địa chỉ: 75A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
  Điện thoại: 08. 3839 1090 (103)
  Email: thongtindaotao@csql.vn