Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
Ngày đăng: 28/12/2021   |  
        

 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; không quy định về quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế, việc quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Cụ thể nội dung Thông tư 20/2021/TT-BYT cập nhật các thông tin:

-    Các quy định chung và nguyên tắc phân loại, mã màu sắc, túi, thùng chất thải y tế không có thay đổi;

-    Với chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ phòng xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II; chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, khu vực lấy mẫu xét nghiệm người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, B phải xử lý sơ bộ gần nơi phát sinh để loại bỏ mầm bệnh bằng thiết bị khử khuẩn;

-   Đối với cơ sở y tế không có thiết bị khử khuẩn khi thu gom được phép buộc kín miệng lớp túi vàng thứ nhất, rồi bỏ vào lớp túi vàng thứ hai buộc kín và cho vào thùng vàng có nắp đậy và có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”;

-     Khuyến cáo cần có biện pháp, lộ trình và thực hiện hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, túi nilong khó phân hủy nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022. Đồng thời, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Thiên Chương